Requirements for documents

Podklady určené priamo pre ofsetovú tlač, v ktorých sa už nepredpokladá zásah grafika, požadujeme

dodávať ako viacstranové tlačové pdf s vyradením po stranách za sebou. Obrázky musia mať rozlíšenie 300 dpi a musia byť, vrátane celej grafiky, prevedené do farebného priestoru CMYK. Maximálny formát tlače je B2.

 

Podklady určené priamo pre digitálnu tlač , v ktorých sa už nepredpokladá zásah grafika, požadujeme dodávať ako viacstranové tlačové pdf s vyradením po stranách za sebou v prípade letákov a plagátov.

V pripade väzby V1 je grafiku nutné vyradiť ako brožuru po dvojstranách. Obrázky musia mať rozlíšenie 300 dpi a musia byť, vrátane celej grafiky, prevedené do farebného priestoru CMYK. Maximálny formát tlače je A3.

V prípade grafiky presahujúcej finálny formát musia byť v grafike vytvorené spadávky 3 mm z každej strany.

 

Podklady pre projekty vytvárané u nás, je nutné dodávať v programoch Illustrator, Photoshop a InDesign. Po dohode je možné spracovať dáta aj z iných grafických aplikácií, ako napr. Corel Draw. Súbory v InDesign je nutné dodať spolu so všetkými súbormi viazanými k dokumentu. Texty môžu byť dodané aj v programe Word. Texty ktoré sa nebudú editovať (logá, slogany) musia byť prevedené na vektor, prípadne k nim musí byť dodaná príslušná znaková sada použitá v grafike. Bitmapy (obrázky) musia byť dodané vo formátoch psd, jpg, tiff. Rozlíšenie pre bitmapu požadujeme minimálne 300 dpi. Farebný priestor môže byť CMYK alebo RGB. V prípade vloženia farebného profilu požadujeme dodať aj ten.

 

Požiadavky na podklady pre ofsetovú a digitálnu tlač (pdf)