O NÁS

O SPOLOČNOSTI

STABILNÁ, DYNAMICKY SA ROZVÍJAJÚCA SPOLOČNOSŤ

KVALITNÉ TECHNOLÓGIE
INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP
ODBORNOSŤ A INOVÁCIE
Image

Sme printio, s.r.o. - stabilná spoločnosť na polygrafickom trhu, ktorá dosahuje dynamický rozvoj založený na kvalitných technológiách, inováciách a individuálnom prístupe.

Naše polygrafické začiatky sme začali v roku 2005 investíciou do vybudovania digitálnej tlačiarne a grafického štúdia so zameraním na moderný design a nízkonákladovú tlač vrátane dokončovacích prác (falcovanie, väzby V1 a rôzne druhy skladania).

V poslednom období sme na základe našich skúseností a v súlade so schválenou dlhoročnou stratégiou spoločnosti zásadným spôsobom investovali do rozšírenia strojového parku a tým aj portfólia poskytovaných služieb. Vlastníme najnovšie a najmodernejšie technológie od spoločnosti Heidelberg pre ofsetovú tlač a dokončovacie spracovanie, ktoré patria k absolútnej špičke na trhu, čo nám umožňuje dodať zákazku v najvyššej kvalite a expresnom termíne.

Poskytujeme polygrafické služby širokému spektru zákazníkov či ide o vydavateľa, konečného zákazníka, reklamnú agentúru alebo obchodnú spoločnosť s orientáciou na malé a stredné náklady.

Image

Certifikáty

VÍZIA

Víziou našej spoločnosti je rozvíjať jednotlivé oblasti podnikania, byť spoľahlivým a serióznym obchodným partnerom, zvyšovať hodnotu spoločnosti, podporovať a zvyšovať schopnosti, zručnosti a vedomosti svojich zamestnancov, aby dosiahla nielen stabilné postavenie na ekonomicko-poradenskom úseku ale i v oblasti polygrafie a tlače.

POSLANIE

Poznaním našich silných stránok a ich využitím, dôslednou analýzou slabých stránok a ich elimináciou, technologickou inováciou a neustálym dôrazom na maximálnu efektivitu všetkých procesov docieliť zisk a tým zabezpečiť prosperitu a rozvoj spoločnosti.

Manažment spoločnosti sa zaväzuje

1
Plniť požiadavky domáceho a zahraničného zákazníka tým, že mu v danom okamžiku poskytne najlepšie možné komplexné riešenie, čím sa rozumie komplexná ponuka produktov pre zákazníka zaujímavých alebo použiteľných k úspešnému a kvalitného realizovaniu jeho projektov.
2
Trvalo zlepšovať efektívnosť systému plnením cieľom kvality, ako aj poradenskou a konzultačnou činnosťou pre svojich zákazníkov a budúcich zákazníkov.
3
Zabezpečovať odborný a profesionálny rast vlastných pracovníkov.
4
Zabezpečovať neustálu profesionálnu starostlivosť o svojich zákazníkov.
5
Zabezpečovať profesionálne, odborné a slušné vystupovanie našich zamestnancov voči každému zákazníkovi.
6
Dôsledne dodržiavať princípy a zákony starostlivosti o životné prostredie.
Potrebujete poradiť ?
NEVIETE SI RADY?
Image
Image
nechajte to na nás
PRINTIO, S.R.O.
KRAGUJEVSKÁ 1
010 01 ŽILINA