PRE-PRESS

TECHNOLÓGIE

Image
Image
Image
Image

Tlačové podklady

Kvalitná príprava dát nielen rozhoduje vo veľkej miere o výsledku kvality tlače ale aj určuje ako rýchlo dokažeme spracovať dodané dáta na vami objednaný produkt.

Predtlačovej príprave je nevyhnutné venovať náležitú pozornosť, preto vás žiadame o dodržiavanie týchto základných podmienok na zaslanie podkladov pre ofsetovú a digitálnu tlač.

Podklady určené priamo pre ofsetovú tlač, v ktorých sa už nepredpokladá zásah grafika, požadujeme dodávať ako viacstranové tlačové pdf s vyradením po stranách za sebou. Obrázky musia mať rozlíšenie 300 dpi a musia byť, vrátane celej grafiky, prevedené do farebného priestoru CMYK. Maximálny formát tlače je B2.

Podklady určené priamo pre digitálnu tlač , v ktorých sa už nepredpokladá zásah grafika, požadujeme dodávať ako viacstranové tlačové pdf s vyradením po stranách za sebou v prípade letákov a plagátov.

V pripade väzby V1 je grafiku nutné vyradiť ako brožuru po dvojstranách. Obrázky musia mať rozlíšenie 300 dpi a musia byť, vrátane celej grafiky, prevedené do farebného priestoru CMYK. Maximálny formát tlače je A3.

V prípade grafiky presahujúcej finálny formát musia byť v grafike vytvorené spadávky 3 mm z každej strany.

Podklady pre projekty vytvárané u nás, je nutné dodávať v programoch Illustrator, Photoshop a InDesign. Po dohode je možné spracovať dáta aj z iných grafických aplikácií, ako napr. Corel Draw. Súbory v InDesign je nutné dodať spolu so všetkými súbormi viazanými k dokumentu. Texty môžu byť dodané aj v programe Word. Texty ktoré sa nebudú editovať (logá, slogany) musia byť prevedené na vektor, prípadne k nim musí byť dodaná príslušná znaková sada použitá v grafike. Bitmapy (obrázky) musia byť dodané vo formátoch psd, jpg, tiff. Rozlíšenie pre bitmapu požadujeme minimálne 300 dpi. Farebný priestor môže byť CMYK alebo RGB. V prípade vloženia farebného profilu požadujeme dodať aj ten.

Potrebujete poradiť ?
NEVIETE SI RADY?

Zároveň žiadame o dodržiavanie týchto základných technických aspektov pri generovaní pdf:

 • všetky objekty dokumentu musia byť spracované vo farebnom priestore CMYK (+direktné farby)
 • požadovaný finálny netto formát ako aj orientácia strán (stojatý, ležatý formát) a počet strán v pdf musí byť zhodný s objednávkou
 • orezové značky musia byť min 3 mm od netto formátu
 • nepoužívajte biele objekty v overprinte
 • minimálna veľkosť textu/liniek nesmie byť menšia ako 0,25 pt
 • obsah, objekty alebo číslovanie nesmie byť umiestnený bližšie ako 3mm od netto formátu
 • minimálne rozlíšenie farebných obrázkov nesmie byť pod 300 dpi, pri bitmapách menej ako 600 dpi, pri pérovkách nie menej ako 1200 dpi
 • všetky použíté fonty musia byť vložené do výsledného pdf dokumentu (all fonts embedded)
 • obrázky umiestnené na spadávku musia presahovať netto formát min. 3mm
 • maximálny súčet farieb v tlačových dátach (total area coverage) nesmie prekročiť 300
 • direktné farby musia byť v dátach zhodné s názvom vo vzorkovníku (napr. pantone 485C), v prípade, že nie sú uvedené v objednávke, predpokladá sa, že v dátach nemajú byť a konvertujú sa do CMYKu
 • v prípade, že z dôvodu veľkosti dát sú dáta dodávane pre konkrétnu časť vo viacerých súboroch, tieto jasne pomenovať podľa obsahu (napr. pre vnútro strany 1 - 128 pomenovať súbor, vnutro_1-128.pdf, pre časť 129-256, pomenovať súbor vnútro:_129-256.pdf, atď)
Image
Image
nechajte to na nás
PRINTIO, S.R.O.
KRAGUJEVSKÁ 1
010 01 ŽILINA